Insulation
for a better future

Craftsmanship since 1983

Technologie

Technologie

Isotrie is altijd al een voorloper geweest op technologisch vlak. En dit zowel wat de ontwikkeling, de productie als het aanbrengen van het isolatieschuim betreft. We zetten hiervoor performante machines en innovatieve technieken in. We besteden een aanzienlijk deel van ons budget om onze technologische voorsprong te behouden en nog te vergroten. De waardevolle knowhow die hieruit voortvloeit komt zowel onze klanten als onze plaatsers ten goede.

Voordelen

Voordelen

PUR schuim is niet nieuw! Het werd meer dan 80 jaar geleden ontdekt door Otto Bayer. Er zijn geen redenen om aan PUR schuim te twijfelen. De toepassingen blijven immers sterk uitbreiden. Gespoten PUR-schuim als isolatiemateriaal wint al jaren aan populariteit omwille van zijn talloze voordelen.

Zo zorgt PUR schuim voor een aanzienlijke EXTRA BESPARING omdat het de beste isolatiewaarde garandeert voor de minste dikte. Het draagt tevens bij tot een VERHOOGD WOONCOMFORT omdat het volledig luchtdicht isoleert tot in de kleinste naden en spleten. PUR schuim is bovendien een DUURZAAM product: éénmaal aangebracht, kan het achteraf nooit meer verschuiven of verzakken. Het kan makkelijk verwijderd worden en oneindig gerecycleerd tot nieuwe grondstof. Daarnaast is gespoten PUR vriendelijk voor mens en milieu. Het leidt niet tot allergie of irritatie door rondvliegend stof of microvezels.

PUR schuim heeft een vaste samenstelling waardoor de isolerende waarde gegarandeerd is wat niet het geval is met mortels. Tenslotte is gespoten PUR zeer BETAALBAAR. Het kan sneller geplaatst worden. Door de sterke isolerende waarde, is minder grondstof nodig.
Gespoten PUR isolatieschuim is zonder enige twijfel de handigste, snelste en meest efficiënte manier voor het isoleren van VLOEREN, DAKEN, MUREN EN KRUIPKELDERS.